Brand

Brandventilation efter 1. september 2006

I forbindelse med ikrafttræden af den harmoniserede standard for brandventilation DS/EN 12101-2 skal brandventilationsåbninger CE-mærkes.

Normen trådte i kraft 1. september 2006. De hidtidige bestem­melser er dermed trukket tilbage, og det er således nu kun tilladt producenterne at sælge CE-mærkede brandventilationsåbninger.

Hetag _tagpap _billed 41-400x 361

Produkt ændringer:

Regler/retningslinier
Afhængig af bygningens konstruktion og anvendelse udføres brandteknisk dimensionering, eller brandventilationen dimensio­neres iht. nedenstående.

Særlig brandbelastende bygninger:

Vejledning om naturlig brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen.”(Beredskabsstyrelsen)

Link til vejledning 

Særlig brandbelastende bygninger iht. tekniske forskrifter TF-visse og TF-bv:

Uddrag:

Brandsektioner UDEN sprinkler (altid automatisk aktivering, ABA-anlæg ved areal over 1.000 m²)

Brandsektioner MED sprinkler:

Ikke særligt brandbelastende bygninger:

Eksempelsamling om brandsikring af byg­geri” (Erhvervs- og byggestyrelsen)

Link: http://www.ebst.dk/brand_danskeregler(kopi)

Ikke særligt brandbelastende bygninger – f.eks. beton-, jern-, metalvirksomheder

Uddrag: Der skal være CE mærket brandventilation i:

Brandsektioner MED sprinkler:

Arbejdsmiljøloven:

rev. 03. okt. 2007