Tilbehør

Nedenfor kan ses et udpluk af Hetag Tagmaterialers meget bredde sortiment.

Eksempler på tilbehør er:

Der findes sko og støvler til tagdækkerne, arbejdshandsker og naturligvis fagværktøj så som håndbrændere, knive, fugepistoler etc.

Alt dette tilbehør kan du få leveret direkte hjem til dig eller ud på byggepladsen.

SKOTRENDER

En skotrende er en vandafledende rende der opstår, hvor to tagflader med hældning mødes. Skotrender skal udføres med et fald (min. 1:165), der sikrer rimelig afvanding mod afløb.

Dette opnås ved:
1. Naturligt fald
2. Opbygning af fald med kiler

Skotrender uden fald kan accepteres, hvis de underliggende konstruktioner er tilstrækkeligt stive til, at skadelige vandansamlinger i skotrenderne kan undgås. Tagdækningen forstærkes med et ekstra lag PF3500, eller begge lag skal udføres med SBS modificerende papper.

TAGBRØNDE

Når tagbrøndene skal placeres, skal man være opmærksom på, at afstanden fra brønd til brønd ikke må overskride 14,4 meter mellem brønde og max 7,2 meter fra gavle, og at brøndene skal placeres på tagets laveste punkter i en afstand af ca. 500 mm fra anden inddækning eller opkant.

Mindre tage
Endvidere må det anbefales, at der på mindre tage med få tagbrønde etableres et overløb, der kan træde i kraft, hvis afløbet stoppes.

Renovering
På eksisterende tage, som er udført med et mindre fald end 1:40, kan det anbefales at etablere den nødvendige afvanding ved at anbringe nye afløb på tagets laveste steder.

INDDÆKNINGER VED TAGKANTER

Inddækninger ved tagkanter (nye tage)
Inddækninger skal føres min. 150 mm over færdig tagflade. Ved kanter med fald bort fra disse kan inddækningshøjden reduceres til min. 100 mm over færdig tagflade.

Ved tagkanter med udhæng og fald min. 1:40 væk fra kanten kan mindre inddækningshøjde accepteres, dog min. 100 mm ved løskanter, klemskinner o.l. 

Inddækninger ved tagkanter (renovering)
Ved renovering, hvor der etableres fald med kileskåret isolering, kan mindre afvigelser fra mindste inddækningshøjde på murkroner accepteres, dog min. 100 mm ved løskanter, klemskinner o.l.

Inddækninger ved gennembrydninger i tagfla­den
Ovenlys, ventilationshuse og lignende skal placeres på en karm med en effektiv inddækningshøjde på mindst 140 mm. Afstanden mellem gennembrydninger skal være mindst 500 mm.