Grønne produkter

Hos Hetag Tagmaterialer kan vi tilbyde produkter, der med fordel kan indgå i forskellige miljøcertificerede byggerier. Men vi kan også tilbyde produkter, der er direkte ’grønne’ af natur. Det drejer sig om vores ekstensive grønne tage, der bl.a. har direkte miljø-forbedrende egenskaber bl.a. via evnen til at tilbageholde store mængder vand. Derudover er vores Lessnox tagpap i stand til at nedbryde NOx-partikler, så de ikke forurener de omkringliggende naturområder.