EPD

EPD, Environmental Product Declaration eller miljøvaredeklaration, siger noget om en virksomheds energiforbrug, miljøpåvirkninger (Global opvarmning (CO2), nedbrydelse af ozonlaget, forsuring, eutrofiering, smogdannelse og udtynding af ressourcer) samt vandforbrug og affald.

Hos Hetag Tagmaterialer er hovedparten af tagpap produkter, som vi forhandler, en del af den internationale branche-EPD for fugtsikrende bitumensystemer, der er defineret af Bitumen Waterproofing Association. Det betyder, at man igennem hele produktets livscyklus tilstræber at optimere på en række områder.