DGNB

DGNB bæredygtighedscertificering er i Danmark en certificering, der vedrører nybyggeri og omfattende renovering af kontorbygninger, etageejendomme og rækkehuse, mens der arbejdes på at kunne certificere hospitaler og undervisnings- og børneinstitutioner. DGNB administreres i Danmark af Green Building Council Denmark (www.DK-GBC.dk).

Certificeringen omfatter målsætning og evaluering på 61 kriterier, der fordeler sig inden for:

DGNB er en certificeringstype, der opnås for byggeriet og ikke på materialeniveau. Bitumenprodukter fra vores tagpapleverandører kan indgå i DGNB-byggerier, da produkterne fra vores leverandører er del af den internationale branche-EPD for fugtsikrende bitumensystemer, der er defineret af Bitumen Waterproofing Association.